Personvern/vilkår

Personvern/vilkår 2019-04-02T18:30:48+00:00

Personvernerklæring “Personlig IT” og “Personlig IT Webshop”

 1. Samling av informasjon

Vi samler data fra deg når du registrerer på vår side, logger inn på din konto, gjør et kjøp, deltar i en konkurranse og/eller når du logger ut. Den samlede informasjonen inkluderer ditt navn, epost adresse, telefonnummer og/eller kredittkort.

I tillegg, så mottar vi og registrerer automatisk informasjon om din datamaskin og nettleser, inklusiv din IP adresse, programvare og maskinvare, samt siden du etterspør.

 

 1. Bruk av informasjon

All informasjon vi samler fra deg kan bli brukt for å:

 • Tilpasse din opplevelse og svare for dine individuelle behov
 • Tilby tilpasset annonsørinnhold
 • Forbedre vår nettside
 • Forbedre kundestøtten og dine behov
 • Kontakte deg via epost
 • Skape en konkurranse, kampanje eller undersøkelse
 1. E-handels personvern

Vi er eneeier av informasjonen samlet på denne siden. Din personlige identifiserbare informasjon vil ikke bli solgt, utvekslet, overført eller gitt til andre selskaper uansett årsak, uten din tillatelse, utenom det som er nødvendig for å fullføre en forespørsel og/eller transaksjon, f.eks for å sende en ordre.

 

 1. Tredjeparts avsløring

Vi selger, bytter eller overfører ikke din personlige identifiserbare informasjon til utestående parter. Dette inkluderer ikke klarerte tredjeparter som assisterer oss i administrering av vår nettside eller gjennomføring av vår virksomhet, så lenge partene er enige i å holde denne informasjonen konfidensiell.

Vi mener det er nødvendig å dele informasjon for å etterforske, forhindre eller handle mot ulovlige aktiviteter, mistanke på svindel, situasjoner som involverer potensiell risiko på en persons fysiske sikkerhet, brudd på våre vilkår for bruk eller dersom det er påkrevd ved lov.

Ikke-personlig informasjon, kan dog gis til andre parter for markedsføring, annonsering eller andre bruksområder.

 

 1. Informasjonsbeskyttelse

Vi implementerer en rekke sikkerhetstiltak for å opprettholde sikkerheten på din personlige informasjon. Vi bruker den beste tilgjengelige krypteringen for å beskytte sensitiv informasjon overført på nett. Personlig IT beskytter også din informasjon offline. Kun ansatte som behøver å utføre en spesifikk jobb (for eksempel fakturering eller kundestøtte) får tilgang på personlig identifiserbar informasjon. Datamaskinene/serverne som brukes for å lagre personlig identifiserbar informasjon holdes i et sikkert miljø.

Bruker vi cookies?

Ja. Våre cookies forbedrer tilgangen til vår side og identifiserer repeterende besøkende. Dessuten, så forbedrer våre cookies opplevelsen for brukeren ved å spore og rette seg mot han/hennes interesser. Denne cookie bruken er dog ikke på noen måte tilknyttet personlig identifiserbar informasjon på vår side.

 1. Avslutte abonnement

Vi kan bruke epost adressen du gir oss for å sende deg informasjon og oppdateringer knyttet til din ordre, sporadiske firmanyheter, relatert produktinformasjon osv. Hvis du ønsker å avslutte abonnementet på våre eposter, så inkluderer vi detaljert informasjon om hvordan dette gjøres i hver epost. Dette vil ikke gjelde eposter for direktekontakt.

 

 1. Enighet
  Ved å bruke vår nettside, så er du enig i vår personvernserklæring.

Tjenestevilkår

 1. Aksept av vilkår

Tjenestevilkårene gjelder åpent og betalt innhold på personlig-it.no, og andre digitale produkter fra Personlig IT. Tjenestevilkårene gjelder også for alt innhold på kontoer som driftes av Personlig IT i sosiale medier.

Aksepterte avtalevilkår utgjør, sammen med brukers registrering på nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten. Tjenestevilkårene kan og vil bli oppdatert uten varsel, og den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses her: https://personlig-it.no/tjenestevilkar. Endringer som gir større konsekvenser for brukerne vil bli kunngjort på e-post.

Hvis du er forbruker (ikke næringsdrivende/bedrift), ber vi spesielt om at du merker deg punkt 13, om angrerett.

 1. Beskrivelse av tjenesten

Personlig IT tilbyr brukere og medlemmer nettbasert opplæring og nettkurs, inkludert ulike nettbaserte verktøy, både skriftlig, illustrasjons- og videobasert. Heretter kalt tjenesten.

Som bruker/medlem forstår du og er enig i at tjenesten for medlemmer vil kunne inkludere en viss kommunikasjon fra Personlig IT, for eksempel meldinger om nyheter innen tjenesten, administrative meldinger og nyhetsbrev, og at denne kommunikasjonen er betraktet som en del av ditt medlemskap.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Du forstår og er enig i at:

 1. din bruk av tjenesten skjer helt og fullt på eget ansvar. Tjenesten tilbys ”slik den er”, og ”slik den er tilgjengelig”. Personlig IT og alle dets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører fraskriver seg alt ansvar for det en bruker/et medlem foretar seg på bakgrunn av innhold i tjenesten.
 2. Personlig IT og dets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører ikke gir noen garanti for at tjenesten vil imøtekomme dine krav; eller at tjenesten vil være fri for avbrudd; eller at den vil være feilfri.
 3. ingen råd eller noen informasjon, enten muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra Personlig IT eller gjennom eller fra tjenesten skaper noen garanti som ikke er uttrykkelig fastslått i avtalevilkårene.
 1. Begrensing av ansvar

Du forstår uttrykkelig og er enig i at Personlig IT og selskapets ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører ikke skal være ansvarlig overfor deg for noen direkte, indirekte, tilfeldige eller spesielle tap, inkludert, men ikke begrenset, til tap i form av tap av profitt, goodwill eller immaterielle verdier; tap resultert av bruk eller manglende mulighet til bruk av tjenesten; eller noen annen årsak knyttet til tjenesten.

 1. Spesielt knyttet til finansielle tjenester

Tjenesten tilbys kun for informasjons- og opplæringsformål, og verken tjenesten eller innholdet inkludert i tjenesten er ment å brukes til handels- eller investeringsformål.

Personlig IT og samarbeidspartnere skal ikke være ansvarlig for nøyaktighet, nytte eller tilgjengelighet med hensyn til informasjon formidlet eller gjort tilgjengelig via tjenesten, og skal ikke være ansvarlig for handels- eller investeringsavgjørelser basert på slik informasjon.

 1. Varsling

Personlig IT vil kunne sende deg beskjeder, inkludert de som angår endringer av avtalevilkårene, enten via e-post, ordinær post eller via publisering på Tjenesten.

 1. Prosedyre for å gjøre krav på opphavsrett eller varsle om krenkelse av sådan

Personlig IT respekterer andres opphavsrett, og vi ber våre brukere om å gjøre det samme. Personlig IT kan, under gitte omstendigheter og på en diskret måte, deaktivere eller avslutte kontoen til brukere som med hensikt eller ved gjentatte tilfeller krenker andre. Hvis du mener at ditt åndsverk har blitt kopiert på en måte som bryter med åndsverksloven, ber vi deg sende følgende opplysninger til Personlig IT:

 1. en beskrivelse av opphavsrettslig beskyttede arbeidet eller annen intellektuell eiendom du hevder er blitt krenket;
 2. en beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenket er lokalisert på nettstedet;
 3. din adresse, telefonnummer og e-postadresse;
 4. en uttalelse fra deg om at du mener at den omdiskuterte bruken ikke er godkjent av opphavsretthaveren, dennes agent eller loven.

Du kan sende dette til:

Personlig IT v/Per Ivar Thune
Bergrystallen 23
2818 Gjøvik

Personlig IT v/Kim Flood
Roanbakken 15
2849 Kapp

eller til:

kontakt@personlig-it.no

 1. Medlemskonto, passord og sikkerhet

Du setter et passord i forbindelse med at du avslutter Tjenestens registreringsprosess. Du er ansvarlig for å vedlikeholde sikkerheten rundt passordet og medlemskontoen, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår via ditt passord eller medlemskonto. Du og Personlig IT er enige om at du (a) umiddelbart skal varsle Tilbyderen om enhver uautorisert bruk av ditt passord eller din medlemskonto eller ethvert annet brudd på sikkerheten, og (b) forsikre deg om at du logger ut fra kontoen ved slutten av hver brukersesjon. Personlig IT verken kan eller vil være ansvarlig for tap eller ødeleggelse på forårsaket av at du mislykkes i å overholde punkt 8.

Les også vår informasjon om personvern og sikkerhet

 1. Medlemsoppførsel

Du forstår at du har det fulle ansvar for all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, foto, grafikk, video, meldinger, emneknagger (tags) eller annet innhold du formidler via tjenesten, enten det er offentlig postet eller overført privat.

Du er enig i at du ikke skal bruke Tjenesten til å

 1. laste opp, poste, sende som epost, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noe innhold som er ulovlig, skadelig, truende, trakasserende, vulgært, obskønt, hatefullt, rasistisk eller på andre måter støtende;
 2. laste opp, poste, sende som epost, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noe innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig;
 3. laste opp, poste, sende som epost, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig innhold som krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre intellektuelle verdier av noe slag;
 4. laste opp, poste, sende som epost, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noen form for ikke-godkjente annonser eller markedsføringsmateriell, med unntak av de områder som er beregnet på slike tilfeller. Spam/søppelpost, kjedebrev, og pyramideaktivitet er uansett ikke tillatt;
 5. laste opp, poste, sende som epost, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noe innhold som inneholder virus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller maskinvare eller utstyr for telekommunikasjon;
 6. trakassere andre; og/eller
 7. Samle og oppbevare personlige data om andre brukere i forbindelse med ulovlig oppførsel og aktivitet som framgår av punktene a-f ovenfor.
 8. Ikke videresalg av Tjenesten

Du aksepterer at du ikke kan dele, reprodusere, duplisere, kopiere, selge, gjenselge eller utnytte noen del av Tjenesten (inkludert din medlems-ID) i noen kommersiell sammenheng.

 1. Priser og betaling

Tjenesten og andre digitale produkter betales med til enhver tid gjeldende betalingsløsninger. Priser oppgitt på nettstedet er inklusive merverdiavgift, og i de noen tilfeller merverdiavgiftsfrie. Dette fordi undervisningstjenester er fritatt for merverdiavgift.

Kunder varsles om prisendringer 1 måned før prisendring skjer på abonnementstjenester.

Personlig IT bruker Stripe og manuell betaling som leverandør av betalingsløsning.

Personlig IT har ingen tilgang til kortinformasjonen. Når transaksjonen er godkjent, sendes det kvittering via e-post.

Personlig IT har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

 1. Varighet og oppsigelse

Din medlemskap på Personlig IT Premium (betalt medlemskap) løper inntil du sier det opp. Medlemskapet blir automatisk fornyet inntil det skjer. Du har uansett tilgang ut den perioden du allerede har betalt for.

Hvis du kjøper kurs hos Personlig IT, får du tilgang til kurset i oppgitt periode (vanligvis 1 år, eller så lenge kurset er publisert).

 1. Angrerett

Personlig IT Premium og nettbaserte kurs fra Personlig IT er undervisningstjenester som leveres fra og med bestilling og betaling er gjennomført. For bedriftskunder er det ingen angrerett. For forbrukere gjelder § 22, bokstav n) i angrerettloven, der det heter at angreretten ikke gjelder avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

Hvis du er forbruker aksepterer du at du ikke har angrerett ved kjøp og betaling av Personlig IT Premium eller andre digitale produkter fra Personlig IT.

For fysiske produkter som bestilles og sendes gjennom personlig-it.no gjelder angrerettsloven Kapittel 8, §34, 14 dager

 1. Force majeure

Personlig IT er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder, men ikke begrenset til, skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann eller tekniske feil.

 1. Tvister

Tvister i forbindelse med tjenestevilkårene, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstolene, med Personlig IT’ til enhver tid gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

 1. Brudd på vilkårene

Vær vennlig å rapportere brudd på disse tjenestevilkårene til kontakt@personlig-it.no